Phụ huynh phản ánh suất ăn 15.000 đồng của trẻ mầm non ‘chỉ có bún’

89


Thấy bát ăn của trẻ chỉ có bún, phụ huynh phản ánh thì được nhà trường giải thích đó là phở chan nước hầm xương. (Thongtinchuyennhuong.com)