Phổi ‘biến mất’ sau khi được vợ giác hơi tại nhà

100


Các bác sĩ ở một bệnh viện Trung Quốc đã không thể nhìn thấy phổi của một bệnh nhân cao tuổi khi chụp X-quang. (Thongtinchuyennhuong.com)