Phim ‘Thương nhớ ở ai’ phải quay lại đoạn kết

126


Đã quay xong phân đoạn Vạn tự tử và đóng máy, cả đoàn phim lại phải họp quay cái kết mới là Vạn bỏ làng ra đi. (Thongtinchuyennhuong.com)