Phía Hương Giang: “Lịch làm việc đã được NTK Hà Duy đồng ý, vậy sao có thể nói Hương Giang thiếu chuyên nghiệp?”

7