Phan Ngọc Luân: Quá khứ đẫm nước mắt, từng đối diện với cái chết và “lời tự thú” tình yêu với Đàm Vĩnh Hưng

8