Phạm Hương lần đầu thể hiện thái độ rõ ràng với H’Hen Niê, Hoa hậu Phương Khánh tuyên bố không cần đại gia

7