NSND Hồng Vân xúc động trước món quà ý nghĩa con gái út tặng dịp 20/10

2