Những ngày cuối cùng trước khi qua đời vì ung thư của Như Hương – chân dài nổi tiếng làng mẫu phía Bắc: Xinh đẹp, lạc quan

2