Những nam thần “hàng chục năm vẫn chạy tốt”: Thời gian có thể bào mòn nhan sắc nhưng danh tiếng vẫn mãi là tường thành vững chắc

4