Nhan sắc Hoa hậu Hòa bình ngất xỉu và Hoa hậu Phương Khánh: Người bị nghi “đập mặt làm lại”, kẻ thì có vòng 1 to bất thường

6