Nhà gái nợ tiền hồi môn, chồng chỉ đạo bác sĩ cắt thận vợ đem bán

55


Một ông chồng Ấn Độ cùng mẹ và em trai bị bắt sau khi bí mật yêu cầu bác sĩ cắt thận vợ đem bán vì chưa được nhận tiền hồi môn.  (Thongtinchuyennhuong.com)