Người vô gia cư 4 tháng ngủ trong bốt điện thoại công cộng để tránh mùa đông

51


Đêm nào người đàn ông Anh cũng nằm co ro trong bốt điện thoại, cuộn mình trong chăn bông, chờ đến khi trời sáng.  (Thongtinchuyennhuong.com)