Người Trung Quốc xếp hàng ‘rồng rắn’ đi du lịch trong tuần lễ vàng tháng 10

139


Tuần lễ nghỉ Quốc khánh ở Trung Quốc mới qua 5 ngày nhưng đã có tới nửa triệu người đi du lịch, tiêu gần 58 tỷ USD. (Thongtinchuyennhuong.com)