“Người tình” của Phạm Băng Băng lần đầu xuất hiện sau khi được tại ngoại trong vụ án cưỡng dâm tập thể tại Úc

3