Nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương đã được xuất viện, tình trạng sức khỏe tốt hơn hẳn sau thời gian điều trị tích cực

8