Ngày đầu năm 2020, netizen quốc tế đã bồn chồn như ngồi trên đống lửa vì Dispatch: Cặp đôi nào sẽ “mở hàng” năm nay, khui hay không khui nói một lời?

2