Nếu biểu cảm của Khả Ngân "đặc sắc" bằng phân nửa Cao Thái Hà thì có phải đã bớt bị "chê" rồi không

1