Nam Em tuyên bố đâm đơn kiện, đòi “chơi khô máu” khi bị tố giật chồng người khác

2