Nam bảo vệ bị xe tải không người lái tông chết ở mỏ đá

20


Đứng xem đánh bài ở mỏ đá, một bảo vệ mỏ đá ở Hà Tĩnh bị xe tải hỏng phanh, lao từ trên dốc tông tử vong. (Thongtinchuyennhuong.com)