Mới hơn 1 tuổi, con trai Đan Trường đã trổ tài nhảy nhót vô cùng đáng yêu

2