Mất gần 2 ngày để cứu bé 5 tuổi mắc kẹt trong giếng hẹp, sâu 11 m

26


Cậu bé ngã xuống giếng khoan có đường kính 25 cm, sâu 36 m, nhưng may mắn mắc ở đoạn cách miệng 11 m. (Thongtinchuyennhuong.com)