Mang bánh kem đến nhà chúc mừng sinh nhật Thủy Tiên, fan bất ngờ bởi cảnh tượng được chứng kiến

5