Mai Phương Thúy lại phát ngôn sốc: "Những chuyện người đời cho là ngu ngốc, không chuyện gì là tôi đây không dám làm"

3