Lý Thần thay Cao Vân Tường đóng với Phạm Băng Băng trong bộ phim từng gây tranh cãi vì cảnh cưỡng hiếp?

11