Lệ Hằng tiết lộ những ấm ức khi phải ngồi giữa rừng cổ động viên Malaysia không dám cổ vũ cho đội nhà

8