Lần đầu tiên Cổ Thiên Lạc chính thức lên tiếng về thông tin kết hôn với Tuyên Huyên

1