Lâm Vinh Hải từng bỏ Lý Phương Châu vì chuyện “người thứ ba”, nhưng Linh Chi lại tiết lộ điều bất ngờ

4