Lâm Tâm Như thì liên tục bị chê trong khi Triệu Vy cứ đăng ảnh là được khen “nức trời”

4