Kim Tae Hee lấy túi che bụng bầu khi bị ‘chộp’ ở sân bay Italy

167

(Thongtinchuyennhuong.com)