Không còn đổ tại chiếc áo thun, Kỳ Duyên đã âm thầm làm điều này ngay khi bị chê thân hình phát tướng

1