Khán giả "Hậu duệ mặt trời" bản Việt cuối cùng cũng thỏa mãn, chiếc trực thăng quý báu đã xuất hiện

3