Khi quý ông cực phẩm xứ Hàn đọ sắc với đàn em: Người già hơn chục tuổi vẫn thắng thế, kẻ bị dìm trong 1 nốt nhạc

6