Khác với Diên Hi, Phú Sát hậu của Như Ý Truyện “bay màu” giữa sự hả hê của dàn phi tần lẫn khán giả

16