Ji Sung bị bạn bè bỏ rơi, anh em từ mặt chỉ vì dám giật bồ của bạn

12