Jennifer Phạm chính thức lên tiếng sau sự cố ngất xỉu, ngã rách trán vì làm việc kiệt sức

4