Hương Tràm mặc giản dị, rưng rưng nước mắt khi hát cho trẻ bị bệnh tim

2