HOT: Gần 3 tháng “im hơi lặng tiếng” vậy mà chỉ sau hai ngày Phạm Băng Băng bị tuyên bố tội trốn thuế, Lý Thần lại nói điều này

2