Hơn một nửa số người dùng muốn nâng cấp iPhone đầu năm mới

35


Theo số liệu khảo sát từ 1.000 người dùng tại 4 quốc gia, 35% trong số người muốn lên đời iPhone chọn iPhone X mới nhất. (Thongtinchuyennhuong.com)