Hoàng hậu – Đổng Khiết chết khán giả cười rần rần, cảnh bi thương mà hài hước chẳng khác nào phim cương thi

8