Hổ vồ chết người chăm sóc mình từ nhỏ trước sự chứng kiến của du khách

26


Một người chăm sóc thú ở Trung Quốc bị chính con hổ mình nuôi dạy từ khi còn bé vồ và giết chết. (Thongtinchuyennhuong.com)