Hết tung bằng chứng Ahn Jae Hyun ngoại tình, Goo Hye Sun lại khẳng định: “Chính tôi mới là người phải chịu đựng anh ta”

5