Hé lộ ảnh Nhĩ Tình chết dưới tay Ngụy Anh Lạc, fan “Diên hi công lược” mở tiệc ăn mừng

13