Hậu tin đồn “cặp kè”, Xuân Lan vui vẻ bên con gái và Quốc Trường

4