Hàn gắn không được với bạn trai cũ, cô gái đòi tiền công ty tư vấn tình yêu

32


Phát hiện bạn trai đã cưới người khác, cô gái quay ra đòi tiền công ty mà cô này thuê để giúp tư vấn chuyện tình cảm. (Thongtinchuyennhuong.com)