“Hai mặt” như Càn Long – Hoắc Kiến Hoa: Tàn bạo nhất Tử Cấm Thành nhưng cũng lầy lội nhất hậu trường Như Ý Truyện

7