Gương mặt lém lỉnh, quý tử út nhà Jennifer Phạm mới 20 tháng tuổi đã đắt show quảng cáo không kém gì mẹ

1