Góc khuất chuyện ‘đổi sex lấy vai diễn’ ở Hollywood

114


Nhiều cô đào từng bị miệt thị ‘bán thân’ để được đóng phim nhưng thực tế, họ đã đồng thuận làm việc đó hay bị lạm dụng tình dục? (Thongtinchuyennhuong.com)