Giữa ồn ào lợi dụng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch bị chê cằm vuông kém sắc

11