“Gạo nếp gạo tẻ” có biến lớn: Minh và bố Nhân bị bắt cóc

12