“Gạo Nếp Gạo Tẻ”: Bà Mai phát điên mắng chửi người yêu của con gái là “vừa thất học vừa vô đạo đức!”

8